De stichting Vrienden van De Maten uit het Overijsselse Den Ham heeft aan onze stichting een donatie overgemaakt van € 229,-. Hiervoor willen wij hen van harte bedanken, want wij kunnen dit bedrag goed gebruiken voor onze projecten in Oeganda.