De vereniging OPA (Oud Papier Aktie) heeft via de basisschool Kindcentrum Claus te Steenwijk vernomen dat er gastlessen gegeven waren aan groep 7 en 8 over “Opgroeien in armoede”. Hier werd verteld hoe kinderen in Oeganda opgroeien in armoede en welke gevolgen dit heeft voor hun ontwikkeling. Een vader van één van de leerlingen heeft dit opgepakt en is een inzamelingsactie begonnen met het ophalen van oud papier. De opbrengst hiervan was overweldigend, namelijk € 2.000,-. Dit bedrag hebben zij geschonken aan onze stichting, waarmee wij zeer blij zijn. Hartelijk dank namens alle kinderen binnen onze projecten in Oeganda. Zo komen wij weer een flink aantal stappen voorruit.